přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Mezinárodní průkazy

Mezinárodní průkazy ISIC a ITIC jsou vydávány pod záštitou UNESCO a jsou důležitým nástrojem rozvoje mezinárodní mobility studentů a mládeže a opravňují jejich držitele k čerpání určených služeb se slevou z ceny těchto služeb. Průkazy si můžete objednat a koupit v našich kancelářích. Pro podrobnější informace nás kontaktujte na tel.: 224 233 428, nebo e-mailu: praha@studyline.cz

ISIC

International Student Identity Card je mezinárodní identifikační průkaz studenta slouží jako celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta a umožňuje jeho držiteli využívat řadu slev: na vstupy do historických památek, kulturních zařízení, na vybrané dopravní spoje, na ubytování, v zařízeních pro volný čas a jiných výhod v cca 90 zemích světa včetně České republiky. Platnost Průkazu je 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku).

Dokumenty potřebné k získání průkazu ISIC:

  • Vyplněná žádost o vystavení průkazu ISIC
    Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení studia (přesný název školy, příp. fakulty, přesná adresa, razítko školy, jméno, funkce a podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení),podpis žadatele (bez podpisu nelze kartu vystavit) a číslo OP nebo cestovního pasu ve spodní části formuláře.
  • 1x fotografie pasového formátu

Cena průkazu ISIC: 350 Kč

ITIC

Karta ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Učitelé s touto kartou získají mnoho slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času u nás i v zahraničí.

Dokumenty potřebné k získání průkazu ITIC:

  • Vyplněná žádost o vystavení karty ITIC
    Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení zaměstnání (přesný název školy, příp. fakulty, přesná adresa, razítko školy, jméno, funkce a podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení), podpis žadatele (bez podpisu nelze kartu vystavit) a číslo OP nebo cestovního pasu ve spodní části formuláře.
  • 1x fotografie pasového formátu

Cena průkazu ITIC: 350 Kč

© 1999 - 2016 STUDYLINE s.r.o. - studium v zahraničí, Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1, tel.: 224 233 428, e-mail: info@studyline.cz