přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Mezinárodní průkazy

Mezinárodní průkazy ISIC a ITIC jsou vydávány pod záštitou UNESCO a jsou důležitým nástrojem rozvoje mezinárodní mobility studentů a mládeže a opravňují jejich držitele k čerpání určených služeb se slevou z ceny těchto služeb. Průkazy si můžete objednat a koupit v naší pražské centrále.

ISIC

International Student Identity Card je mezinárodní identifikační průkaz studenta slouží jako celosvětově uznávaný doklad prokazující statut studenta a umožňuje jeho držiteli využívat řadu slev: na vstupy do historických památek, kulturních zařízení, na vybrané dopravní spoje, na ubytování, v zařízeních pro volný čas a jiných výhod v cca 90 zemích světa včetně České republiky. Platnost průkazu je 16 měsíců (vždy od září do konce následujícího kalendářního roku).

Dokumenty potřebné k získání průkazu ISIC:

 • Vyplněná žádost o vystavení průkazu ISIC
  Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení studia (přesný název školy, příp. fakulty, přesná adresa, razítko školy, jméno, funkce a podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení), podpis žadatele (bez podpisu nelze kartu vystavit) a číslo OP nebo cestovního pasu ve spodní části formuláře.
 • 1x fotografie pasového formátu

Cena průkazu ISIC: 350 Kč

ITIC

Karta ITIC (International Teacher Identity Card) je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. Učitelé s touto kartou získají mnoho slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času u nás i v zahraničí.

Dokumenty potřebné k získání průkazu ITIC:

 • Vyplněná žádost o vystavení karty ITIC
  Potvrzená žádost musí obsahovat všechny předepsané náležitosti, především pak část týkající se potvrzení zaměstnání (přesný název školy, příp. fakulty, přesná adresa, razítko školy, jméno, funkce a podpis kompetentní osoby, datum vystavení potvrzení), podpis žadatele (bez podpisu nelze kartu vystavit) a číslo OP nebo cestovního pasu ve spodní části formuláře.
 • 1x fotografie pasového formátu

Cena průkazu ITIC: 350 Kč

Slevy na studijní pobyty pro držitele průkazů

Držitelům mezinárodních průkazů poskytujeme slevy z jazykových pobytů a pobytů na středních školách v zahraničí:

 • 500 Kč sleva u pobytů na 2 – 4 týdny,
 • 1000 Kč sleva u pobytů na 5 – 10 týdnů,
 • 1500 Kč sleva u pobytů na 11 a více týdnů.
© 1999 - 2019 STUDYLINE s.r.o.