přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Cestovní pojištění roční, pololetní, denní

STUDYLINE spolupracuje při sjednávání cestovního pojištinění s pojišťovnou Allianz. Pojištění je určené jak pro účastníky studijních, pracovních, au pair a dalších programů tak pro dovolené a služební cesty v zahraničí. Pojistku s Vámi uzavřeme v našich kancelářích. Pro podrobnější informace nás kontaktujte na tel.: 224 233 428, nebo mailu praha@studyline.cz

Ceník pro celoroční a pololetní cestovní pojištění
C5P Zóna 5 - Velká Británie a Severní Irsko (6 měsíců,max.185 dní)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
2 990 Kč
C5R Zóna 5 - Velká Británie a Severní Irsko (roční)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
3 900 Kč
L6R Zóna 6 - Evropa kromě ČR (roční)
pouze léčebné výlohy v zahraničí a základní asistenční služby
3 500 Kč
C6P Zóna 6 - Evropa kromě ČR (6 měsíců, max. 185 dní)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
4 099 Kč
C6R Zóna 6 - Evropa kromě ČR (roční)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
4 590 Kč
C7P Zóna 7 - celý svět kromě USA a ČR (6 měsíců,max.185 dní)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
12 950 Kč
C7R Zóna 7 - celý svět kromě USA a ČR (roční)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
14 025 Kč
C8P Zóna 8 - celý svět kromě ČR (6 měsíců, max. 185 dní)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
20 950 Kč
C8R Zóna 8 - celý svět kromě ČR (roční)
LVZ, úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asistenční služby
29 850 Kč

LVZ = léčebné výlohy v zahraničí. Roční a pololetní sazby nelze sjednávat pro osoby, které ke dni počátku pojištění dosáhly 70 let. Roční a pololetní sazby mají stejnou sazbu pro dospělé i děti do 15 let.

Ceník pro denní sazby cestovního pojištění
Denní sazby dospělí děti do 15 let
Sazba Popis sazby 1. a každý další den
C3D Zóna 3 - Česká republika (max. 120 dní)
  úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. 16 Kč 8 Kč
  stornovací poplatky 2,5% z ceny služby
  Zóna 4 - Slovenská republika kromě ČR (max. 120 dní)
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. 26 Kč 13 Kč
  stornovací poplatky 2,5% z ceny služby
C6D Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max.120 dní)
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. 40 Kč 20 Kč
  stornovací poplatky 2,5% z ceny služby
C7D Zóna 7 - celý svět kromě USA a ČR (max. 90 dní)
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. 80 Kč 40 Kč
  stornovací poplatky 2,5% z ceny služby
C8D Zóna 8 - celý svět kromě ČR (max. 90 dní)
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. 120 Kč 60 Kč
  stornovací poplatky 2,5% z ceny služby
  připojištění zavazadel
  navíc zpoždění zavazadel + zpoždění letu 36 Kč 18 Kč
K10 Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max.10 dnů)
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. + stornovací poplatky (max. 15.000 Kč na osobu) 198 Kč 99 Kč
K17 Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max.17 dnů)
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. +
stornovací poplatky (max. 15.000 Kč na osobu)
306 Kč 153 Kč
K24 Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max.24 dnů)
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. +
stornovací poplatky (max. 15.000 Kč na osobu)
396 Kč 198 Kč
L7 Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max. 7 dnů) - včetně lyžování
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. +
stornovací poplatky (max. 15.000 Kč na osobu)
240 Kč 120 Kč
L10 Zóna 6 - Evropa kromě ČR (max.10 dnů) - včetně lyžování
  LVZ + úraz + zavazadla + odpovědnost + dopl. as. s. + stornovací poplatky (max. 15.000 Kč na osobu) 314 Kč 157 Kč

LVZ = léčebné výlohy v zahraničí. Připojištění zavazadel o 30.000 Kč (celkem 50. 000 Kč) lze sjednat pouze k denní sazbě pojistného. Připojištění zavazadel nelze sjednat pro roční a pololetní sazby a pro sazby platné na území ČR. Děti, které dosáhly ke dni počátku pojištění 15 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku nárok na dětskou sazbu. Osoby, které dosáhly ke dni počátku pojištění 70 let, mají až do konce tohoto kalendářního roku sazbu pro dospělé. Sazby K10, K17 a K24 jsou určeny pro pobytové a poznávací zájezdy, nezahrnují lyžování. Sazby L7 a L10 zahrnují lyžování, běh na lyžích a snowboarding (na rekreační úrovni a po vyznačených trasách).

Územní platnost cestovního pojištění

Územní platnost cestovního pojištění se člení na zóny 3, 4, 5, 6, 7, 8, přičemž:

 • Zóna 3 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území České republiky.
 • Zóna 4 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území Slovenské republiky.
 • Zóna 5 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a na pobyt v tranzitních zemích (Spolková republika Německo, Francie, Nizozemí, Belgie a Lucembursko), který nesmí překročit 48 hodin.
 • Zóna 6 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území Evropy a následujících států: Alžírska, Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska; u Portugalska včetně Azorských ostrovů a Madeiry, u Španělska včetně Baleárských a Kanárských ostrovů, u Ruska v jeho evropské části a u Turecka v jeho evropské i asijské části; kromě České republiky.
 • Zóna 7 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa kromě Spojených států amerických a České republiky.
 • Zóna 8 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa, kromě České republiky.

Roční a pololetní tarify

Sazba C5P

zóna 5, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • Velká Británie = Spojené království Velké Británie a Severního Irska: jedinou cílovou zemí je Velká Británie nebo Severní Irsko (pojištění zahrnuje i dobu nezbytně nutnou pro cestu ČR - Velká Británie / Severní Irsko - ČR)
 • pololetní pojištění v délce 185 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba C5R

zóna 5, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • Velká Británie = Spojené království Velké Británie a Severního Irska: jedinou cílovou zemí je Velká Británie nebo Severní Irsko (pojištění zahrnuje i dobu nezbytně nutnou pro cestu ČR - Velká Británie / Severní Irsko - ČR)
 • roční pojištění o délce max. 365 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba L6R

zóna 6, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • roční pojištění o délce max. 365 dnů
 • zahrnuje pouze pojištění léčebných výloh
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba C6P

zóna 6, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • pololetní pojištění v délce 185 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba C6R

zóna 6, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • roční pojištění o délce max. 365 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba C7P

zóna 7, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • pololetní pojištění v délce 185 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba C7R

zóna 7, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • roční pojištění o délce max. 365 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba C8P

zóna 8, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • pololetní pojištění v délce 185 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Sazba C8R

zóna 8, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • roční pojištění o délce max. 365 dnů
 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby
 • dospělí a děti mají stejnou sazbu
 • osoby nad 70 let nelze pojistit
 • připojištění zavazadel a pojištění stornopoplatků nelze sjednat

Denní sazby pojistného

Sazba C3D

zóna 3, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • zahrnuje pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkové asistenční služby
 • stornovací poplatky se počítají z celkové ceny zájezdu (v Kč) za všechny pojištěné osoby uvedené na pojistné smlouvě
 • výše pojistného činí 2,5% z celkové ceny zájezdu
 • klient může sjednat variantně pojištění balíčku (úraz, zavazadla, odpovědnost a dopl. asist. služby) včetně stornopoplatků nebo pouze pojištění balíčku
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné (kromě stornopojištění) sazba na smlouvě C3DX
 • maximální délka sjednaného pojištění je 120 dnů
 • nelze sjednat připojištění zavazadel

Sazba C4D

zóna 4, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby, pojištění stornovacích poplatků
 • cílovou destinací je SR (přímý přejezd ČR-SR-ČR)
 • stornovací poplatky se počítají z celkové ceny zájezdu (v Kč) za všechny pojištěné osoby uvedené na pojistné smlouvě
 • výše pojistného činí 2,5% z celkové ceny zájezdu
 • klient může sjednat variantně kompletní pojištění včetně stornopoplatků nebo pouze kompletní pojištění
 • lze sjednat připojištění zavazadel na 50.000,- Kč
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné (kromě stornopojištění) sazba na smlouvě C4DX
 • maximální délka sjednaného pojištění je 120 dnů

Sazba C6D

zóna 6, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby, pojištění stornovacích poplatků
 • stornovací poplatky se počítají z celkové ceny zájezdu (v Kč) za všechny pojištěné osoby uvedené na pojistné smlouvě
 • výše pojistného činí 2,5% z celkové ceny zájezdu
 • klient může sjednat variantně kompletní pojištění včetně stornopoplatků nebo pouze kompletní pojištění
 • lze sjednat připojištění zavazadel na 50.000,- Kč
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné (kromě stornopojištění) sazba na smlouvě C6DX
 • maximální délka sjednaného pojištění je 120 dnů

Sazba C7D

zóna 7, turistické a pracovní cesty, lyžování, běh na lyžích a snowboarding (rekreační úroveň, značené trasy)

 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby, pojištění stornovacích poplatků
 • stornovací poplatky se počítají z celkové ceny zájezdu (v Kč) za všechny pojištěné osoby uvedené na pojistné smlouvě
 • výše pojistného činí 2,5% z celkové ceny zájezdu
 • klient může sjednat variantně kompletní pojištění včetně stornopoplatků nebo pouze kompletní pojištění
 • lze sjednat připojištění zavazadel na 50.000,- Kč
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné (kromě stornopojištění) sazba na smlouvě C7DX
 • maximální délka sjednaného pojištění je 90 dnů

Sazba C8D

 • zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby, pojištění stornovacích poplatků
 • stornovací poplatky se počítají z celkové ceny zájezdu (v Kč) za všechny pojištěné osoby uvedené na pojistné smlouvě
 • výše pojistného činí 2,5% z celkové ceny zájezdu
 • klient může sjednat variantně kompletní pojištění včetně stornopoplatků nebo pouze kompletní pojištění
 • lze sjednat připojištění zavazadel na 50.000,- Kč
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné (kromě stornopojištění) sazba na smlouvě C8DX
 • maximální délka sjednaného pojištění je 90 dnů

Sazba K10

zóna 6, turistické a pracovní cesty, LYŽOVÁNÍ VYLOUČENO!!

 • paušální sazba na dobu 10 dnů, obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků
 • u této sazby nemá klient možnost volit kombinaci pojištění, vždy má sjednány všechny složky pojištění (nelze sjednat připojištění zavazadel)
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné, sazba na smlouvě K10X
 • v případě pojistné události z pojištění stornopoplatků činí plnění max.15.000,- Kč na osobu a 30.000,- Kč na pojistnou událost
 • vhodné pro klienty , kteří jedou na dobu max. 10 dnů a cena zájezdu či letenky nepřesáhne 15.000,- Kč

Sazba K17

zóna 6, turistické a pracovní cesty, LYŽOVÁNÍ VYLOUČENO!!

 • paušální sazba na dobu 17 dnů, obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků
 • u této sazby nemá klient možnost volit kombinaci pojištění, vždy má sjednány všechny složky pojištění (nelze sjednat připojištění zavazadel)
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné, sazba na smlouvě K17X
 • v případě pojistné události z pojištění stornopoplatků činí plnění max.15.000,- Kč na osobu a 30.000,- Kč na pojistnou událost
 • vhodné pro klienty , kteří jedou na dobu max. 17 dnů a cena zájezdu či letenky nepřesáhne 15.000,- Kč

Sazba K24

zóna 6, turistické a pracovní cesty, LYŽOVÁNÍ VYLOUČENO!!

 • paušální sazba na dobu 24 dnů, obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu, základní a doplňkové asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků
 • u této sazby nemá klient možnost volit kombinaci pojištění, vždy má sjednány všechny složky pojištění (nelze sjednat připojištění zavazadel)
 • pojištěnými mohou být dospělé osoby, děti do 15ti let i osoby nad 70 let
 • osoby nad 70 let mají dvojnásobné pojistné, sazba na smlouvě K24X
 • v případě pojistné události z pojištění stornopoplatků činí plnění max.15.000,- Kč na osobu a 30.000,- Kč na pojistnou událost
 • vhodné pro klienty , kteří jedou na dobu max. 24 dnů a cena zájezdu či letenky nepřesáhne 15.000,- Kč 

Pojištění stornovacích poplatků

 • stornovací poplatky se počítají z celkové ceny zájezdu (v Kč) za všechny pojištěné osoby uvedené na pojistné smlouvě
 • výše pojistného činí 2,5% z celkové ceny zájezdu
 • pojištění lze sjednat pro dospělé, děti do 15ti let a osoby nad 70 let
 • počátek pojištění je den odjezdu, konec pojištění může být ten samý den nebo den příjezdu (pojistné krytí končí dnem odjezdu)
 • pojištění je nutno sjednat v den složení zálohy nebo v den zaplacení celé částky pobytu
© 1999 - 2018 STUDYLINE s.r.o., STUDYLINE Education Agency s.r.o., Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 233 428, e-mail: info@studyline.cz