přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Studium univerzity ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Bezpečné a multikulturní kampusy, relativní blízkost ČR, ale i tradice těch nejslavnějších a nejstarších univerzit světa, jako jsou Oxford, Cambridge a mnohé další. Kromě toho se britské univerzity každý rok umisťují na předních příčkách v žebříčku hodnocení kvality vzdělávání. To jsou jen některé z důvodů, proč každý rok za studiem vysoké školy ve Spojeném království zavítá více než 600 tisíc zahraničních studentů.

Ve Spojeném království je více než 160 univerzit a různě zaměřených vyšších odborných škol a institucí. Na výběr jsou 3letá bakalářská i 1letá magisterská studia. Studium na britské vysoké škole navíc už dávno není nereálné. A s přijetím vám rádi pomůžeme i ve STUDYLINE, a to včetně získání stipendia.

Studentka v univerzitní knihovně

Studium univerzity ve Velké Británii usnadní stipendium

Dokážeme vás přihlásit na většinu britských univerzit. A vybírat můžete z více než 80 tisíc oborů! S konkrétním výběrem vám rádi poradíme, pomůžeme s přihláškou i financováním, hledáním vhodného ubytování. Počítat můžete s naší asistencí při vyřizování víz, rezervací letenek i žádostí o stipendium.

Stipendium pro zahraniční studenty pokryje část nákladů a znamená výraznou úsporu. Poskytneme vám informace o univerzitních kurzech, na které lze stipendia získat, a pomůžeme připravit žádost o stipendium.

Co potřebujete k přihlášce ke studiu na britské univerzitě?

Téměř všichni studenti, kteří chtějí studovat bakalářský titul ve Spojeném království, se musí přihlásit prostřednictvím UCAS, University and Colleges Admissions Service. Studenti si mohou vybrat až 5 univerzit, na které chtějí podat přihlášku. Zároveň musí poskytnout požadované dokumenty:

 • Kopii platného cestovního pasu
 • Pasovou fotografii
 • Personal Statement: Jde o osobní prohlášení, ve kterém uvedete, čeho chcete dosáhnout na univerzitním kurzu ve Spojeném království a čemu se chcete věnovat po ukončení studia. Jde v podstatě o motivační dopis v délce jedné strany A4. Měli byste v něm jasně a stručně uvést především tyto informace:
  1) Jaké jsou vaše kariérní ambice
  2) Jak jste se začal/a zajímat o studium konkrétního oboru/předmětu
  3) Jaké jsou vaše relevantní pracovní zkušenosti, které jste absolvoval/a a souvisí s kurzem nebo předmětem (pokud nějaké máte)
  4) Co vás zaujalo na konkrétní univerzitě
 • Academic Transcripts: Přepisy vysvědčení v britském formátu
 • High School Diploma: Maturitní vysvědčení
 • Reference Letters: Referenci by měl napsat někdo, kdo vás zná akademicky nebo profesně, tedy někdo, kdo o vás bude hovořit z pohledu učitele nebo vedoucího. Reference by se měla psát na oficiální firemní nebo univerzitní hlavičkový papír a měla by obsahovat tyto údaje:
  1) Vysvětlení vztahu mezi vámi a referujícím
  2) Popis vaší komunikace s ostatními studenty a váš výkon ve třídě
  3) Vyjádření důvěry, že kurz dokončíte
  4) Podpis referujícího
 • Certificate of English proficiency: IELTS/TOEFL/PTE Test nebo jiný ekvivalent
 • CV: Strukturovaný životopis

Doložení finančních prostředků ke studiu

Musíte doložit i to, že na studium a každodenní život v Británii máte dostatek financí. Jakou částku britské úřady vyžadují?

 • Částka na pokrytí životních nákladů na 9 měsíců: Jde o 1023 liber měsíčně. V případě studia v Londýně se částky zvyšuje na 1334 liber měsíčně. Celkem tedy potřebujete 9207 liber, v případě Londýna 12006 liber.
 • Plus případné (v tu dobu ještě) neuhrazené školné za 1 rok.

Čím se dostatečné finanční prostředky prokazují? Na výběr máte z těchto možností:

 • Výpisem z vašeho účtu: Potřebujete originální výpis z bankovního účtu za období 28 po sobě jdoucích dnů, které končí nejvýše 31 dní před datem podání přihlášky. Na všech stránkách musí být razítko bankovní instituce, která výpis vydala.
 • Výpisem z účtu rodičů / zákonných zástupců: Musí obsahovat náležitosti zmíněné výše. Dále musíte doložit rodný list obou rodičů a dopis od rodičů, ve kterém vysvětlujete vzájemný vztah a rodiče v něm dávají souhlas s použitím svých finančních prostředků na studium.
 • Oficiálním finančním nebo vládním sponzorstvím: V tomto případě se dokládá dopis od sponzora na oficiálním hlavičkovém papíru s úředním razítkem dané instituce. V dopise musí být kontaktní osoba, délka sponzorství a konkrétní částka, nebo prohlášení, že školné a všechny životní náklady studenta sponzor uhradí.
 • Originálním dopisem o půjčce: A to z finanční instituce. Dokument musí být datovaný nejvýše 6 měsíců přede dnem podání žádosti. A půjčka může být jedině na studentovo jméno, nikoliv na rodiče.

Pro studium VŠ v Británii potřebujete i vízum

K žádosti o studentské vízum musíte doložit hned několik dokumentů. Dobrou zprávou je, že některé z nich už budete mít připravené pro přihlášku na vysokou školu. Co tedy potřebujete?

 • Platný cestovní pas
 • Dostatek finančních prostředků na studium a každodenní život v Británii
 • Confirmation of Acceptance for Studies (CAS): Potvrzení o přijetí ke studiu. To obsahuje tzv. Reference Number, které vepíšete přímo do vízové žádosti.
 • Certificate of English proficiency

O studentské vízum se žádá online. Formulář si můžete uložit a kdykoliv později se k vyplňování vrátit. Během podávání žádosti vás systém vyzve k uhrazení dvou poplatků:

 • Immigration Healthcare Surcharge (IHS): Poplatek za zdravotní péči ve Velké Británii. Výše poplatku se liší podle délky pobytu. Rok studia přijde na 470 liber.
 • Visa Fee: Poplatek za vízum ve výši 363 liber.

Po podání žádosti obvykle obdržíte rozhodnutí do 3 týdnů.

Kolej v USA

Chcete studovat VŠ ve Velké Británii? Ve STUDYLINE vám pomůžeme

Na jazykové pobyty do zahraničí, za studiem středních škol v zahraničí jsme od roku 1999 úspěšně vyslali tisíce studentů. A rádi pomůžeme sen o studiu na některé z prestižních britských univerzit splnit i vám:

 • Představíme vám školy a obory/předměty
 • Pomůžeme vám s rozhodnutím, kterých 5 britských univerzit uvést na přihlášku
 • Připravíme vám přihlášku
 • Zkontrolujeme všechny vaše dokumenty a případně upravíme osobní prohlášení
 • Odešleme přihlášku, budeme ji sledovat a informovat vás o vývoji

Tak se nám ozvěte a dejme vašim snům o studiu v zahraničí konkrétní podobu. Pro srovnání si prostudujte také Informace o studiu univerzity v USA.

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.