přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Souhlas s použitím osobních údajů společností STUDYLINE s.r.o.

Uděluji souhlas společnosti STUDYLINE s.r.o., se sídlem Uhelný trh 414/9, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 72329 (dále jen „společnost STUDYLINE“), se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře a se sběrem a zpracováním údajů o mých obchodních aktivitách ve vztahu ke společnosti STUDYLINE (dále jen „osobní údaje“).

Na základě tohoto souhlasu je společnost STUDYLINE oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem realizace marketingových aktivit, vytváření průzkumu a obchodních statistik, zasílání obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané společností STUDYLINE (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, to vše jakýmikoli prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou).

Dále uděluji souhlas s tím, že společnost STUDYLINE může osobní údaje zpracovávat za použití výhradně automatizovaných postupů, které pro mne mohou mít právní účinky nebo se mne mohou obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly zákazníkům společnosti STUDYLINE poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo zájmům dle zjištěných obchodních aktivit. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou jednotliví zákazníci společnosti STUDYLINE obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným zákazníkům.

Tento souhlas uděluji na dobu 5 let od posledního obchodního kontaktu nebo účasti na marketingové nebo jiné akci společnosti STUDYLINE, nejdéle však do doby jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv. Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s Informacemi o ochraně osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany STUDYLINE náleží.

© 1999 - 2021 STUDYLINE s.r.o.