přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Studium na střední škole v Německu

Německo je jednou z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, zároveň je také zemí s bohatou kulturní tradicí, mnoha historickými památkami a turistickými atrakcemi. Němčina je jazykem klasických myslitelů a umělců od Luthera, Goetha a Schillera až po Mozarta a Beethovena. Je mateřskou řečí více než 110 milionů Evropanů a tím se stává tedy nejpoužívanějším jazykem v Evropě

Zahraniční studenti ve věku 14–17 let (18 let v průběhu pobytu) jsou umisťováni na státních německých školách a to na tzv. Gymnasiu, Realschule, Gesamtschule. O výběru školy rozhodují naši partneři v zahraničí a to na základě studijních výsledků studenta. Školní rok trvá 10 měsíců (od září do června), přesná délka záleží na oblasti, ve které je student umístěn.

Po přijetí do programu musí student absolvovat telefonní interview, během kterého se zjišťuje úroveň němčiny. Pokud je úroveň dostatečná, nemusí student absolvovat jazykový kurz.

Všechny školy nabízejí širokou škálu vyučovacích předmětů. Mezi povinné patří němčina, matematika, dva cizí jazyky a dějepis, ostatní předměty jsou volitelné. Na konci studia obdrží každý absolvent certifikát o dosažených výsledcích a pokroku, nejedná se však o klasické vysvědčení.

Náš partner v Německu pořádá pro studenty začínající v srpnu dvoudenní Orientation Programme, který může každému novému studentovi pomoci zorientovat se a lépe se seznámit s německým prostředím. Tento program Vás seznámí s německou historií, kulturou, geografií, politikou, vzdělávacím systémem, kulturním životem, pobytem v německé škole a hostitelské rodině, informace o programu – koordinátoři, reporty, návštěvy, kontakty, pravidla chování atd.

Podmínky pro přijetí

 

Věk 14 - 17 let
Ubytování dobrovolnická hostitelská rodina
Studijní výsledky průměr známek na vysvědčení nesmí být horší než 3
Úroveň Nj středně pokročilá
Délka pobytu semestr (5 měsíců), školní rok (10 měsíců), 3 měsíce
Uzávěrka přihlášek do 15. 4. (pro začátek studia v srpnu) do 15. 10. (pro začátek studia v lednu)

Cena pobytu v EUR

Program High School Školní rok Semestr 3 měsíce
Německo (Public) EUR 9160 EUR 8350 EUR 7650
Rakousko (Public) EUR 7290 EUR 6200 EUR 5250
Švýcarksko (Public) CHF 8500 CHF 8200 -

Ostatní náklady

  • Poplatek za Welcome Camp EUR 600.
  • Poplatek za výběr regionu v Německu EUR 700. 
  • Doporučené kapesné cca EUR 200 - 300 / měsíc.


Objednat konzultaci Recenze studentů  Přihláška ke studiu 

 

© 1999 - 2023 STUDYLINE s.r.o.