přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Studium na střední škole v Německu

Německo je jednou z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, zároveň je také zemí s bohatou kulturní tradicí, mnoha historickými památkami a turistickými atrakcemi. Němčina je jazykem klasických myslitelů a umělců od Luthera, Goetha a Schillera až po Mozarta a Beethovena. Je mateřskou řečí více než 110 milionů Evropanů a tím se stává tedy nejpoužívanějším jazykem v Evropě

Zahraniční studenti ve věku 14–18 let jsou umisťováni na státních německých školách a to na tzv. Gymnasiu, Realschule, Gesamtschule. O výběru školy rozhodují naši partneři v zahraničí a to na základě studijních výsledků kandidáta. Školní rok trvá 10 měsíců (od září do června), přesná délka záleží na oblasti, ve které je student umístěn.

Po přijetí do programu musí student absolvovat telefonní interview, během kterého se zjišťuje úroveň němčiny. Pokud je úroveň dostatečná, nemusí student absolvovat jazykový kurz.

Všechny školy nabízejí širokou škálu vyučovacích předmětů. Mezi povinné patří němčina, matematika, dva cizí jazyky a dějepis, ostatní předměty jsou volitelné. Na konci studia obdrží každý absolvent certifikát o dosažených výsledcích a pokroku, nejedná se však o klasické vysvědčení.

Náš partner v Německu pořádá pro studenty začínající v srpnu dvoudenní Orientation Programme, který může každému novému studentovi pomoci zorientovat se a lépe se seznámit s německým prostředím. Tento program Vás seznámí s německou historií, kulturou, geografií, politikou, vzdělávacím systémem, kulturním životem, pobytem v německé škole a hostitelské rodině, informace o HSI – koordinátoři, reporty, návštěvy, kontakty, pravidla chování.

Podmínky pro přijetí

Délka pobytu

Věk 14 - 18 let
Ubytování dobrovolnická hostitelská rodina
Studijní výsledky průměr známek na vysvědčení nesmí být horší než 3
Úroveň Nj středně pokročilá
semestr (5 měsíců), školní rok (10 měsíců)
Uzávěrka přihlášek do 15.4. (pro začátek studia v srpnu) do 15.10. (pro začátek studia v lednu)

Cena pobytu v EUR

Program High School Školní rok Semestr 3 měsíce
Německo (Public) EUR 6350 EUR 5690 EUR 5150
Rakousko (Public) EUR 6900 EUR 5900 EUR 4700
Švýcarksko (Public) CHF 7500 CHF 7200 -

Ostatní náklady

poplatek za intenzivní jazykový kurz (v případě nedostatečné úrovně němčiny) EUR 1400,-, příplatek za pozdní registraci EUR 500,-, zdravotní pojištění EUR 65,- / měsíc, poplatek za přemístění studenta EUR 200,-, doporučené kapesné cca EUR 200,- / měsíc.

Ubytování v hostitelské rodině v Německu zahrnuje polopenzi ve všední dny a plnou penzi o víkendu. Vzhledem k tomu, že je ubytování neplacené, je možné, že bude student sdílet pokoj ještě s jiným studentem.

Kontaktujte nás pro získání katalogu středních škol a detailních informací »

© 1999 - 2018 STUDYLINE s.r.o., STUDYLINE Education Agency s.r.o., Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 233 428, e-mail: info@studyline.cz