přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Studium na střední škole v Německu

Německo je jednou z ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, zároveň je také zemí s bohatou kulturní tradicí, mnoha historickými památkami a turistickými atrakcemi. Němčina je jazykem klasických myslitelů a umělců od Luthera, Goetha a Schillera až po Mozarta a Beethovena. Je mateřskou řečí více než 110 milionů Evropanů a tím se stává tedy nejpoužívanějším jazykem v Evropě

Zahraniční studenti ve věku 14–17 let (18 let v průběhu pobytu) jsou umisťováni na státních německých školách a to na tzv. Gymnasiu, Realschule, Gesamtschule. O výběru školy rozhodují naši partneři v zahraničí a to na základě studijních výsledků studenta. Školní rok trvá 10 měsíců (od září do června), přesná délka záleží na oblasti, ve které je student umístěn.

Po přijetí do programu musí student absolvovat telefonní interview, během kterého se zjišťuje úroveň němčiny. Pokud je úroveň dostatečná, nemusí student absolvovat jazykový kurz.

Všechny školy nabízejí širokou škálu vyučovacích předmětů. Mezi povinné patří němčina, matematika, dva cizí jazyky a dějepis, ostatní předměty jsou volitelné. Na konci studia obdrží každý absolvent certifikát o dosažených výsledcích a pokroku, nejedná se však o klasické vysvědčení.

Náš partner v Německu pořádá pro studenty začínající v srpnu dvoudenní Orientation Programme, který může každému novému studentovi pomoci zorientovat se a lépe se seznámit s německým prostředím. Tento program Vás seznámí s německou historií, kulturou, geografií, politikou, vzdělávacím systémem, kulturním životem, pobytem v německé škole a hostitelské rodině, informace o programu – koordinátoři, reporty, návštěvy, kontakty, pravidla chování atd.

Podmínky pro přijetí

 

Věk 14 - 17 let
Ubytování dobrovolnická hostitelská rodina
Studijní výsledky průměr známek na vysvědčení nesmí být horší než 3
Úroveň Nj středně pokročilá
Délka pobytu semestr (5 měsíců), školní rok (10 měsíců), 3 měsíce
Uzávěrka přihlášek do 15. 4. (pro začátek studia v srpnu) do 15. 10. (pro začátek studia v lednu)

Cena pobytu v EUR

Program High School Školní rok Semestr 3 měsíce
Německo (Public) EUR 9700 EUR 8400 EUR 7500
Rakousko (Public) EUR 10000 EUR 9600 EUR 9150
Švýcarksko (Public) CHF 10500 CHF 10200 -

Ostatní náklady

  • Poplatek za Welcome Camp Německo EUR 600, Rakousko, Švýcarsko EUR 1000.
  • Poplatek za výběr regionu v Německu EUR 700. 
  • Doporučené kapesné cca EUR 200 - 300 / měsíc.


Objednat konzultaci Recenze studentů  Přihláška ke studiu 

 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.