přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

O agentuře Studyline

Dlouholeté zkušenosti

Agentura STUDYLINE zahájila činnost v roce 1999 organizováním studijně pracovních pobytů v Austrálii a později i v dalších destinacích po celém světě. Během své existence si STUDYLINE vybudovala silné postavení mezi největšími a nejúspěšnějšími agenturami v České republice.

Široká nabídka programů a služeb

STUDYLINE byla založena jako agentura specializující se na studijní pobyty v Austrálii a během své existence výrazně rozšířila své služby, otevřela nové pobočky a představila celou řadu nových programů. Hlavní kancelář v Praze, která je centrálou společnosti, byla v průběhu činnosti rozšířena o kanceláře v Brně, Plzni a Liberci.

V  současné době Agentura STUDYLINE zajišťuje:

STUDYLINE svým klientům nabízí programy ve více než 30 zemích zahrnující hlavně: Austrálii, Velkou Británii, Irsko, Nový Zéland, Maltu, USA, Kanadu, Jihoafrickou republiku, Německo, Rakousko, Španělsko, Francii, Itálii, Rusko, Japonsko atd.

STUDYLINE nabízí své služby prostřednictvím kanceláří v Praze a Brně. V zahraničí jsou našim klinetům k dipozici koordinátoři a poradci našich parterských agetnur, kteří jim poradí, odpoví na dotazy nebo při řešení případných propblémů.

asistentka v kanceláři

Osobní zkušenosti

Víme, že rozhodnutí vycestovat za studiem do zahraničí není zrovna nejjednodušší, zejména vydáváte-li se do ciziny sami. Díky osobním zkušenostem našich zaměstnanců s dlouhodobými pobyty v zahraničí se dokážeme vžít do vaší situace, předat vám naše zkušenosti a co nejvíce informací o životě, práci a cestování v těchto zemích tak, aby pro vás příjezd a začátky v cizí zemi byly bez stresu a zbytečných starostí.

Osobní a profesionální přístup

Velice dobře víme, že potřeby, představy, cíle a možnosti jednotlivých klientů jsou odlišné. Proto si každého klienta nejprve pozorně vyslechneme a na základě jeho představ pak individuálně připravujeme jeho studijní program. Každému klientovi vždy věnujeme tolik času, kolik potřebuje.

STUDYLINE klade velký důraz na profesionální a osobní přístup ke každému klientovi. Agentura poskytuje detailní a aktuální informace o všech programech, pomáhá s výběrem kurzu či programu a destinace tak, aby se shodovaly s potřebami klientů. Klientům, kteří cestují do zemí, kde jsou vyžadována víza, STUDYLINE také asistuje s vyřízením podkladů pro vízové žádosti, dále poskytuje doplňkový servis jako cestovní pojištění, letenky a vrácení daní.

Kompletní asistenční servis zdarma

Před odjezdem vám pomůžeme s výběrem školy a vhodného kurzu ve vámi zvolené lokalitě, s rezervací a vystavením letenky, zajištěním ubytování v místě pobytu, zajištěním cestovního pojištění, s vyřízením víza do zemí, kde je to potřeba, a s mnohým dalším. Pro naše klienty je tento asistenční servis zdarma. Před odletem od nás navíc zdarma dostanete “předodletový informační manuál” s řadou praktických rad a informací o tom, co vše si zde před odletem vyřídit, co si vzít s sebou a co, jak a kde zařídit po příletu. Každoročně agentura STUDYLINE vyšle do zahraničí několik set studentů.

Postaráme se o vás i během pobytu v zahraničí

Naše služby samozřejmě nekončí tím, že vás vyšleme za studiem do zahraničí. V zahraničí vám poskytvou asistenční a poradské služby koordinátoři a zaměstnanci našich parnerských škol a agentur. Samozřejmě i myJsme vždy připraveni vám kdykoliv pomoci.

V čem se odlišujeme od ostatních agentur?

  1. Pro naše klienty zajišťujeme kompletní asistenční servis před odjezdem a v průbehu pobytu ZDARMA!
  2. Osobní přístup s profesionální samozřejmostí ke klientům je jedna ze zásad Agentury STUDYLINE.
  3. Neustále se snažíme o zkvalitňování a rozšiřování našich služeb. Snažíme se pro vás zajišťovat zvýhodněné ceny studijních a ostatních programů.
  4. Kvaitní a roky spolupráce prověřené partnerské agentury v zahraničí. 

Recenze klientů

Projděte si reference studentů, kteří již našimi pobyty prošli, nebo si studium v cizí zemi užívají a sbírají neocenitelné životní zkušenosti právě nyní.

Řešení sporů

V případech, kdy je klient ve vztahu k STUDYLINE spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může klient v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také klient, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na této internetové adrese.

Informace o společnosti

Název společnosti: STUDYLINE s.r.o.
Sídlo: V Jámě 1, 110 00 Praha 1
IČ: 26125072
DIČ: CZ26125072 (plátce DPH)
Spisová značka: oddíl C, vložka 72329  vedená u městského soudu v Praze

 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.