přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

Typy jazykových kurzů

Jaké kurzy můžete v zahraničí studovat?

Obecnou angličtinu (General English), němčinu, španělštinu, francouzštinu, italštinu, čínštinu atd. - kurzy jsou vhodné pro začátečníky až pokročilé. Jsou zaměřeny na konverzaci, poslech, psaní, gramatiku a slovní zásobu. Na většině škol začínají každé pondělí. Můžete si zvolit intenzitu výuky (od 15 lekcí /týden až po 30 lekcí /týden).

Akademický rok /akademický semestr – dlouhodobý studijní program v délce jednoho semestru nebo školního roku (20 či 32 týdnů + prázdniny). Program je zaměřen na intenzivní výuku angličtiny s volbou specializovaných předmětů (ekonomie, film, literatura, historie atd.), Internshipu nebo přípravy k mezinárodním jazykovým zkouškám.

Individuální výuku (One to one) – jazykové kurzy pro jednotlivce (student - učitel). Tyto kurzy jsou výborné v kombinaci s kurzy obecné angličtiny, něm., špa., fr., it. atd. Sami si zvolíte intenzitu a téma výuky.

Obchodní angličtinu, něm., šp., fr., it. atd. – kurzy jsou zaměřené na výuku obchodní terminologie, výzkumné projekty, písemný i verbální projev. Výuka většinou probíhá jako kombinace dopoledních lekcí obecné výuky a odpoledních lekcí obchodní výuky.

Language + Internship /Work Experience – pracovní praxe ve firmě ve Vámi zvoleném oboru. Je to kombinace intenzivního jazykového studia a neplacené odborné stáže. Programy jsou určeny studentům s pokročilou úrovní jazyka.

Kurzy pro děti a mládežspeciální kurzy pro děti a mládež od 10 do 18 let. Pobyt zahrnuje jazykový kurz, ubytování v hostitelských rodinách nebo školních rezidencích, bohatý kulturní program a mnoho dalších aktivit.

Teacher Trainingkurzy pro učitele zaměřené na metodiku výuky. Jsou zakončené mezinárodně uznávanými zkouškami.

Kurzy pro manažery – intenzivní kurzy, určené zejména manažerům a podnikatelům, kteří chtějí v krátké době získat odborné jazykové znalosti. Výuka probíhá ve skupinách po 3 - 4 studentech.

Kurzy zakončené zkouškou – jsou přípravné kurzy na úspěšné složení mezinárodně uznávaných zkoušek, délka a termíny nástupu jsou individuální.

Testy a zkoušky z angličtiny

Zkoušky Cambridge ESOL patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní. Posuzují schopnost kandidátů používat různé gramatické vazby a funkce v autentických životních situacích. Přípravný kurz trvá 10 nebo 12 týdnů. Rozlišujeme pět úrovní náročnosti, zde uvádíme tři nejrozšířenější:

  • FCE (First Certificate in English) – je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Zkouška je na úrovni středně pokročilých a vyžaduje znalosti všech jazykových schopností. FCE je široce uznávaná v obchodní sféře, např. pro pracovníky ve službách, administrativě, bankovnictví, aeroliniích, zásobování atd. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky. Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina a 15 minut), 2. psaní (1 hodina a 30 minut), 3. používání angličtiny (1 hodina a 15 minut), 4. poslech (přibližně 40 minut), 5. mluvení (přibližně 14 minut).
  • CAE (Certificate in Advanced English) - úspěšné složení této zkoušky dokazuje pokročilou úroveň znalosti angličtiny. Studenti již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i studiu. Zkoušku uznává většina britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina a 15 minut), 2. psaní (2 hodiny), 3. používání angličtiny (1 hodina a 30 minut), 4. poslech (cca 45 minut), 5. mluvení (15 minut).
  • CPE (Certificate of Proficiency in English) - nejdéle existující a nejnáročnější jazyková zkouška v této řadě. Znamená vysokou úroveň znalostí a uznávají ji instituce vyššího vzdělávání v mnoha zemích, včetně téměř všech univerzit ve Velké Británii. Obsah zkoušky: 1. čtení (1 hodina a 30 minut), 2. kompozice (2 hodiny), 3. používání angličtiny (1 hodina a 30 minut), 4. poslech (cca 40 minut), 5. rozhovor (cca 20 minut). Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: www.cambridgeesol.org 

Zkoušky pro univerzitní studium

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – touto zkouškou je podmíněn vstup na univerzity v Kanadě a USA. Část zkoušky je psaná na počítači, proto je třeba zvláštní příprava.

IELTS (International English Language Testing System) – je mezinárodně uznávaný testovací systém, který uznává většina univerzit v UK, Austrálii a na Novém Zélandu. IELTS vyhodnocuje Vaše schopnosti studovat či jinak se vzdělávat v angličtině. Test nelze “neudělat”. Kandidáti obdrží stupňové hodnocení z každého ze čtyř modulů spolu s výsledným hodnocením. Výsledek se hodnotí v rozmezí 1 až 9 bodů. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách: www.ielts.org/ a www.ets.org/toefl/

TOEIC (Test of English for International Communication) - zkouška z obchodní angličtiny, hodnotí schopnost komunikace v prostředí mezinárodního obchodu.

Testy a zkoušky z němčiny

ZD (Zertifikat Deutsch) – zkouška pro vstup na univerzitní studium hudby a umění, užitečná v profesní sféře.

ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) - zkouška Goethova Institutu pro studenty se střední znalostí němčiny, užitečná pro profesní sféru a předpoklad pro DSH.

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache), DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) - zkoušky pro přijetí na univerzitu.

ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) - zkouška Goethova Institutu, pro studenty s velmi pokročilou znalostí němčiny. Užitečná pro profesní sféru, na některých univerzitách nahrazuje DSH.

Testy a zkoušky ze španělštiny

D.E.L.E. (Diploma de Espaňol como Lengua Extranjera) – jediná španělská zkouška pro cizince, která je oficiálně uznávaná Instituto Cervantes. Zkouška má tři úrovně: Initial, Basic a Advanced. Zkouška je vhodná pro ty, kteří chtějí studovat na některé ze španělských univerzit či pracovat ve španělsky mluvící zemi.

Testy a zkoušky z francouzštiny

D.E.L.F. (Diplôme d´Études en Langue Française) - má dva stupně a je oficiálně uznávána francouzským Ministerstvem školství.

D.A.L.F. (Diplôme Approfondi de Langue Française) - zkouška pro studium na univerzitě.

Testy a zkoušky z italštiny

DELI (Diploma Elementare di Lingua Italiana) – zkouška pro studenty se základní úrovní italštiny.

DILI (Diploma Intermedio di Lingua Italiana) – zkouška pro studenty se střední úrovní italštiny.

DALI (Diploma Avanzato di Lingua Italiana) – zkouška pro studenty s pokročilou úrovní italštiny.

DALC (Diploma Avanzato di Lingua Italiana Commerciale) – zkouška pro studenty s pokročilou úrovní znalosti italštiny, zaměřena na obchod.

CELI (Certificato di cinoscenza della lingua Italiana) - mezinárodní certifikát má 5 úrovní (CELI 1 až 5) od post elementary level až po advanced level of Italian. Zkouška se skládá ze čtení, psaní, poslechu a mluvení. Kurzy připravující k CELI jsou více zaměřené na gramatiku.

CIC (Certificato di conscenza dell´italiano commerciale) – obchodní italština. CIC ukazuje, že máte přiměřenou úroveň italštiny k jejímu užívání v profesní sféře. Zkouška se skládá ze čtení, psaní, poslechu a mluvení v obchodním kontextu.

Testy a zkoušky z ruštiny

TRKI (Test of Russian as a Foreign Language) - zkouška posuzuje schopnost studenta studovat na univerzitě v ruštině. Zkouška je oficiálně uznávána ruským ministerstvem školství a můžete ji složit každý týden během roku na jednom z regionálních zkouškových center. TRKI má tyto tři nejběžnější úrovně:

  • TBU - pro studenty se základní znalostí ruštiny
  • TRKI 1 - pro studenty se střední znalostí ruštiny
  • TRKI-2 - pro studenty s pokročilou znalostí ruštiny
© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.