přejít na hlavní menu přejít na kontextové menu

 

Střední školy v zahraničí

Studium na střední škole v zahraničí: ideální start kariéry vašeho dítěte

Program studijních pobytů na s.š. v zahraničí má dlouholetou tradici a v současnosti jde o jeden z nejpopulárnějších studijních programů po celém světě. Tohoto programu se každoročně účastní tisíce středoškoláků z celého světa, kteří díky němu absolvují až roční školní rok a získají tak neocenitelné zkušenosti, které jim pomohou ve studiu na vysoké škole a především v jejich budoucí kariéře.

Zahraniční studenti studují na střední škole společně se studenty místními, mají stejné osnovy a předměty jako místní studenti, jejich studijní výsledky jsou hodnoceny stejně jako u ostatních studentů a žijí v hostitelských rodinách nebo ve studentských rezidencích. Díky tomu se stávají součástí života v dané zemi a mají možnost poznat kulturu a zvyky této země velmi zblízka.

Studenti si tak mohou nejenom zlepšit a rozšířit své znalosti a vědomosti, ale zároveň se osamostatnit, získat řadu nezapomenutelných zážitků a udělat správný krok pro svou úspěšnou profesní budoucnost.

Dejte vašemu dítěti šanci na lepší vzdělání a kariéru. Kontaktujte nás ještě dnesjsme připraveni vybrat pro vaše potomky nejvhodnější studijní středoškolský pobyt na míru.

Podmínky studia:

 • věk 13 až 19 let (v závislosti na podmínkách jednotlivých zemí a škol)
 • zájem a možnost strávit trimestr, semestr nebo celý školní rok na střední škole 
 • velmi slušná úroveň cizího jazyka vybrané země
 • dobré studijní výsledky
 • zájem poznat životní styl v cizí zemi a získat nové přátele v zahraničí
 • samostatnost, komunikativnost, otevřenost, přizpůsobivost

V zahraničí nebudete sami: k pomoci je vám studentský koordinátor

Máte-li obavy z jakýchkoliv problémů, které mohou během dlouhého pobytu na střední škole nastat, pak vás můžeme uklidnit. Po celou dobu je totiž studentům k dispozici jejich koordinátor, který dohlíží na bezproblémový pobyt. Studenti se na svého koordinátora mohou kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem či dotazem, který se týká jejich života či studia.

Koordinátoři navštěvují studenty nejméně jednou měsíčně, kontrolují průběh pobytu a studia svých svěřenců a zasílají rodičům zprávy o studijních výsledcích jejich dětí. Všichni koordinátoři jsou pečlivě vybíráni a mají bohaté zkušenosti se zahraničními studenty. Mnoho z nich prošlo nějakým výměnným zahraničním programem a všichni musí mít pedagogické vzdělání.

Studentům jsou kromě koordinátora k dispozici také zaměstnanci zahraniční střední školy. Každý student po svém příletu obdrží studentský průkaz s telefonními kontakty na linku pomoci organizátora programu, která funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

O vaše ratolesti je tak vždy skvěle postaráno. Pokud máte dotazy k zajištění studia, pak nás neváhejte kdykoli kontaktovat.

Typy středních škol

Studenti si mohou vybrat studium na státní, církevní nebo soukromé střední škole v zahraničí. Každý typ školy má své výhody. Obecně platí, že státní střední školy jsou cenově dostupnější, ale nelze si zvolit lokalitu školy a student se musí přizpůsobit běžnému školnímu programu.

Studenti jsou do škol umisťováni na základě jejich věku, zájmů, zaměření a studovaných oborů. V rámci možností je přihlíženo také k preferencím studenta.

Abychom vám usnadnili výběr a rozhodování, uvádíme dále některé základní charakteristiky státních a soukromých středních škol:

Státní střední školy v zahraničí    Soukromé střední školy v zahraničí
 • Jsou plně nebo z velké části financovány vládou dané země, která zároveň dohlíží na kvalitu výuky a vybavení.
 • Nižší náklady na studium.
 • Dobré vybavení.
 • Široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit.
 • Ubytování v místních hostitelských rodinách (State / Public Day Schools) nebo ve školních rezidencích umístěných v areálu školy (State / Public Boarding Schools).
 • Většinou jde o smíšené školy.
 • Některé školy nevyžadují uniformu.
 • Školy s náboženským vyznáním i bez něj (církevní školy přijímají studenty jakéhokoliv vyznání).
 • Nezískávají od vlády dané země žádnou nebo pouze minimální finanční podporu, ale vláda dohlíží na kvalitu výuky (uděluje akreditace).
 • Výborná akademická úroveň, často prestižní školy s dlouhou tradicí.
 • Nejmodernější vybavení.
 • Nízký počet studentů ve třídě a osobní přístup vyučujícího.
 • Široká nabídka předmětů a mimoškolních aktivit.
 • Velké procento absolventů studuje na prestižních univerzitách po celém světě.
 • Školy smíšené, dívčí, chlapecké.
 • Ubytování v místních hostitelských rodinách (Private Day Schools) nebo v rezidencích umístěných v areálu školy (Private Boarding Schools).
 • Všechny školy vyžadují uniformu.
 • Školy s náboženským vyznáním i bez něj (církevní školy přijímají studenty jakéhokoliv vyznání).

Ubytování při studiu

Hostitelská rodina

Každá hostitelská rodina je vždy pečlivě vybírána, důsledně prověřována a kontrolována, aby bylo stoprocentně zaručeno, že se bude student v cizí zemi cítit bezpečně a bude si připadat „jako doma“. Všechny hostitelské rodiny se snaží uvést „svého“ studenta do života v dané zemi, seznámit ho s tamními zvyky a ulehčit mu adaptaci na prostředí daleko od domova a vlastní rodiny.

Hostitelskou rodinou se může stát i rodina s jedním rodičem nebo bez dětí. Ubytování v hostitelské rodině zahrnuje i stravu, obyvkle polopenzi ve všední dny a plnou penzi o víkendu. Studenti se po dobu pobytu stávají plnohodnotnými členy hostitelské rodiny a je od nich očekáváno, že se budou účastnit většiny rodinných aktivit.

Na státních středních školách v USA a Německu studenti bydlí v hostitelských rodinách, které studenty ubytovávají dobrovolně, bez nároku na finanční odměnu, což ale v žádném případě nesnižuje kvality těchto rodin. Naopak to atraktivitu studia na střední škole v USA a Německu zvyšuje, protože se tím velmi snižují náklady na pobyt.

Studentská rezidence (Boarding Schools)

V tomto případě jsou zahraniční studenti ubytováni ve školních rezidencích, které jsou často přímo v areálu školy nebo v její těsné blízkosti. Ubytování zahrnuje plnou penzi.

Nevýhodou je omezení kontaktu na uzavřenou skupinu studentů. Ubytování ve školní rezidenci doporučujeme pro starší, komunikativní a otevřené studenty, kteří nemají problémy s adaptací v novém prostředí

Pokud si nevíte rady s výběrem typu ubytování, popř. máte další dotazy, pak se na nás neváhejte obrátit. Velice rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně studia v zahraničí.

Postup vyřizování pobytu na střední škole

Nemějte žádné obavy. Pokud vám přijde celá procedura potřebná pro vyřízení studia na zahraniční střední škole příliš složitá, pak vás můžeme ujistit, že s naší pomocí to pro vás bude hračka. Máme dlouholeté zkušenosti, tudíž vám můžeme vždy poradit to nejlepší řešení.

Projděte si postup v jednotlivých jasných bodech:

 1. Předběžná přihláška
  Po té, co obdržíme vaši předběžnou přihlášku do programu, vás budeme kontaktovat a pozveme na úvodní interview.
 2. Interview
  Při interview budeme zjišťovat, zda splňujete (respektive vaše dítě splňuje) základní kritéria pro přijetí do programu, vaši představu o pobytu a motivaci k účasti v programu. Součástí úvodního interview je i zjištění úrovně vašich jazykových schopností včetně vyplnění jazykového testu (u angličtiny je to SLEP test s výsledkem minimálně 45 bodů). Na této schůzce vám rovněž předáme balíček přihlašovacích formulářů a informací, jaké další dokumenty musíte k přihlášce doložit.
 3. Vyplnění formulářů, akceptace do programu, zaplacení zálohy
  Po přijetí přihlašovacích formulářů a ostatních dokumentů vám vystavíme zálohovou fakturu na úhradu první splátky programu (jedná se o nevratný deposit, který závisí na délce programu a zemi). Vaše vyplněné přihlašovací formuláře spolu s dokladem o zaplacení zálohy zašleme naší partnerské organizaci, která je zkontroluje a případně si vyžádá jejich doplnění. Pokud jsou všechny formuláře a dokumenty v pořádku, budete oficiálně akceptováni do programu.
 4. Doplatek ceny programu, vyřízení víza
  Po akceptaci do programu vám vystavíme fakturu na doplatek zbytku ceny programu. Po přijetí doplatku naším partnerem v zahraničí pro vás obdržíme všechny potřebné oficiální dokumenty k žádosti o vízum (pokud se jedná o zemi s vízovou povinností). S vyřízením vízové žádosti vám samozřejmě pomůžeme a celou žádost o vízum detailně zkontrolujeme.
 5. Informace o škole a rodině
  Náš partner vám zašle potvrzení o přijetí ke studiu a informace o škole, do které jste byli umístěni (začátek školního roku, místo a název školy atd.) Obdržíte rovněž informace o hostitelské rodině, ve které budete bydlet. Rodinu je potřeba bezprostředně po obdržení informací kontaktovat a komunikovat s ní až do vašeho odjezdu. Výměnou informací ještě před odletem máte velkou příležitost být alespoň částečně připraveni na život v rodině.
 6. Vyřízení letenky a pojištění
  Zajistíme vám letenky do místa vašeho studia, zařídíme cestovní pojištění, vystavíme mezinárodní studentskou průkazku a ještě před odletem vám poskytneme balíček informací se zajímavými a praktickými radami a informacemi například o bankovních účtech, elektřině, počasí, cestování atp.
 7. Přílet do vybrané země
  Na letišti vás bude čekat hostitelská rodina a/nebo zástupce naší partnerské organizace a dopraví vás do místa vašeho pobytu. Před začátkem školy je také organizován tzv. „orientation meeting“ pro nové studenty, kde budete informováni o životě v daném místě, požadavcích školy, volbě předmětů atd. Tuto schůzku již zajišťují zástupci naší partnerské organizace.

Důležité upozornění!

Během pobytu v zahraničí se zavazujete k dodržování určitých pravidel chování. V případě závažného porušení těchto pravidel, může být váš pobyt ukončen bez nároku na náhradu poplatku za program.

Základní pravidla:

 • Zákaz kouření ve všech školních prostorách a v hostitelských rodinách.
 • Zákaz konzumace a nákupu alkoholu a drog.
 • Zákaz užívání, prodávání a přechovávání drog nebo nepředepsaných léků.
 • Zákaz stopování.
 • Nesmíte opustit školu nebo mít absenci bez omluvenky od hostitelské rodiny.
 • Nesmíte cestovat mimo místo bydliště bez povolení hostitelské rodiny a vašich rodičů.
 • Nesmíte být přes noc mimo hostitelskou rodinu bez jejího povolení a bez povolení od vašich rodičů.
 • Z důvodu bezpečnosti nesmíte řídit motorová vozidla i v případě, že máte řidičský průkaz.
 • Ve školách je během vyučování nutné vypínat mobilní telefon.¨

Nastartujte skvělou životní i profesní kariéru vašic h potomků. Tato rozumná investice se jim několikanásobně vrátí. Neotálejte však dlouho, abychom včas stihli vyřídit veškeré náležitosti. Proto nás kontaktujte ještě dnes  a odjeďte studovat vaši vysněnou prestižní střední školu do zahraničí!

Vyberte si zemi, ze které budete vybírat střední školu:

 

© 1999 - 2018 STUDYLINE s.r.o., STUDYLINE Education Agency s.r.o., Uhelný trh 9, 110 00 Praha 1,
tel.: 224 233 428, e-mail: info@studyline.cz