přejít na hlavní menu

Informace o pandemii COVID-19

Vážení klienti,
zdravíme vás v této nelehké době a přinášíme vám souhrnné informace o naší činnosti ovlivněné pandemií COVID-19.

Od 14. 3. 2020 6:00 hod. jsou všechny naše provozovny uzavřeny po dobu nařízení vlády (viz. usnesení vlády ČR ze dne 14. 3. 2020 č. 211). Jaký to má dopad na naší činnost a na konkrétní nabízené služby a produkty?

Jazyková škola STUDYLINE

– výuka je ve všech provozovnách po dobu nařízení vlády ČR pozastavena.

Semestrální skupinové kurzy – tímto potvrzujeme, že kurzy proběhnou v nabízeném rozsahu. Po dobu platnosti nařízení vlády musíme výuku ve skupinových kurzech přerušit. Výuka proběhne po skončení platnosti nařízení vlády ČR č. 211.

Individuální výuka – s ohledem na omezení po dobu krátkého období přechází individuální výuka na on-line learning. Pokud s on-line learningem nesouhlasíte, oznamte to svému lektorovi písemně, vaše nevyužité a předplacené lekce převedeme na období po skončení platnosti nařízení vlády ČR č. 211.

Firemní výuka (výuka u studenta nebo u lektora) – přerušena po dobu platnosti nařízení vlády.

Letní intenzivní kurzy a příměstské tábory – jsme optimisté a věříme, že proběhnou dle plánu. Proto jsou on-line přihlášky do těchto skupinových kurzů otevřené. Budeme se na vás těšit v našich letních kurzech a na táborech. V případě, že kurz/y nebo tábor/y nebudou moci proběhnout z důvodu budoucího nařízení vlády ČR, školné vám bude vráceno v plné výši.

Agentura STUDYLINE

– činnost agentury je ve všech provozovnách po dobu nařízení vlády ČR č. 211 pozastavena. Jazykové pobyty v zahraničí a pobyty na středních školách v zahraničí je možné i nadále poptávat, konzultovat emailem nebo telefonicky a objednávat on-line. Schůzky budou probíhat po skončení platnosti nařízení vlády č. 211.

Pokyny pro studenty, kteří právě jsou na dlouhodobém pobytu v zahraničí

Doporučujeme vyhodnotit doporučení školy nebo agentury v zahraničí a celkovou situaci v místě pobytu (ve škole a komunitě) a podle toho se rozhodnout o případném návratu. Myslíme si, že cestování je v současné době rizikovější než zůstat v místě pobytu, které není pandemií zasaženo.

V případě, že se rozhodnete pro předčasný návrat z programu domů, prosím kontaktujte nás, školu nebo vašeho místního koordinátora, kteří vám pomohou s návratem do ČR.

Pro studenty plánující pobyty v letní sezóně 2020 (v období od června do října 2020)

Věříme, že vše se brzy vrátí do normálu a letní pobyty již bude možné bez problémů uskutečnit. Proto jsme tu pro vás a rádi vám poradíme s výběrem destinace, programu či pobytu v zahraničí. Zde najdete detailnější informace:

Jazykové pobyty v zahraničí – sledujte naši akční nabídku

Pobyty na středních školách v zahraničí – pamatujte na to, že většina programů má podmínky pro přijetí do programu (například věk) a nejzazší termín pro podání přihlášky.

USA – termín pro podání přihlášek do 15. 4.

UK – termín pro podání přihlášek do 1. 5. (vzhledem k vystoupení UK z EU, očekáváme podstatné navýšení cen programu od školního roku 2021 – 2022, školní rok 2020 – 2021 proběhne za současných cenových podmínek).

Německo - termín pro podání přihlášek do 15. 4.

A mnoho dalších zemí.


Všem přejeme klidné dny a hlavně pevné zdraví!


Tým agentury a jazykové školy STUDYLINE

 

© 1999 - 2020 STUDYLINE s.r.o.