přejít na hlavní menu

Studentská víza do Austrálie – změny od 1. 7.2016 usnadní celý proces


Chystáte se za studiem do Austrálie? Pak vězte, že od 1. července 2016 dochází ke změnám při žádosti o studentská víza. Výsledkem by měl být efektivnější a rychlejší proces vyřízení žádosti o vízum. Poplatky za studentská víza se měnit nebudou.

Studentská víza do Austrálie- základní informace

O studentské vízum můžete zažádat, pokud se v Austrálii rozhodnete pro denní studium v intenzitě minimálně 20 hodin týdně. Součástí studentského víza je i pracovní povolení.  Během studia můžete pracovat až 20 hodin týdně, o prázdninách a v pauze mezi dvěma kurzy neomezeně.

Beze změn pravděpodobně zůstanou i poplatky za studentská víza. Jejich výše činí:

  • 550 AUD pro hlavního žadatele
  • 410 AUD pro dependanta staršího 18 let
  • 135 AUD pro dependanta mladšího 18 let

Status dependant označuje „závislého partnera“ (obvykle jde o jednoho z manželského páru, nebo z dvojice, která žije v dlouhodobém partnerském vztahu, tj. minimálně 1 rok, nebo o dítě).  K poplatkům za studentská víza se obvykle připočítává i bankovní poplatek ve výši 1 %.

Nezapomeňte, že při druhé žádosti o studentské vízum v Austrálii se platí poplatek „subsequent visa fee“ ve výši 700 AUD.

Změny u studentských víz do Austrálie

Snížení počtu podtříd – z osmi na dvě

Aktuálně existujících 8 podtříd studentských víz Austrálie zredukovala na pouhé dvě:

-          Subclass 500 – Student Visa

-          Subclass 590 – Student Guardian Visa

Díky tomu bude výrazně jednodušší vyplnit žádost o vízum.

Vyřízení žádostí bude probíhat přes online platformu

Od července budou žadatelé veškeré žádosti podávat prostřednictvím online platformy ImmiAccount. Všichni žadatelé musí doložit oficiální doklad o úhradě kurzu/ú (eCOE). Finanční jištění se lehce navyšuje na AUD 19830 / rok, tedy na AUD 1652,50 / měsíc.

O udělení víza bude rozhodovat kombinace rizikovosti země a školy

Studentská víza se budou od 1. července udělovat na základě kombinace rizikovosti země, ze které žadatel pochází, a rizikovosti školy, na kterou se přihlásil. Rizikovost země / školy bude hodnocená na škále 1 až 3 a každých 6 měsíců se bude přepočítávat podle počtu neudělených víz za poslední rok. Tyto informace nebudou veřejně dostupné.

Následující tabulka popisuje míru pravděpodobnosti získání víza: Čím vyšší je rizikovost, tím se zvyšuje pravděpodobnost toho, že si úřady vyžádají doplňující dokumenty. Vyřízení víza pak bude delší a komplikovanější. Proto studentům doporučujeme, aby si vybírali školy podle kvality – kvalitní školy nebudou hodnocené stupněm rizikovosti 3.

1 – nízká rizikovost
2 – střední rizikovost
3 – vysoká rizikovost

 

                                         Rizikovost země

Rizikovost školy

 

1

2

3

1

S

S

S

2

S

S

R

3

S

R

R

*S = nízká pravděpodobnost doložení doplňujících dokumentů

  R = vysoká pravděpodobnost doložení doplňujících dokumentů

 

Veškeré změny v žádání o studentská víza do Austrálie vejdou v platnost 1. července 2016. Australské úřady očekávají, že 75 procent žádostí o vízum vyřídí do 1 měsíce od podání žádosti. 

© 1999 - 2024 STUDYLINE s.r.o.